TEST / ASSESSMENT

''VIDEN OM'' sikrer dig det rette beslutnings grundlag


Konsulenterne hos Masen Consulting er certificerede i ’People Test Systems’ analyseværktøjer PTP (personlighedstest) og PTL (kognitiv test). Analyserne sikrer os en grundig ognuanceret beskrivelse af kandidaterne, som vi kan holde op mod den profil, I søger.

Den rette test.....

                                  Til det rette formål


Dét er en klar forudsætning for et brugbart resultat. 


Derfor har vi opbygget en bred pakke af testsystemer, som samlet sikrer en god og ikke mindst valid indsigt. Som kunde kan du anvende hele dette program i forbindelse med både rekruttering og udvikling af jeres medarbejdere på alle niveauer. Det er et godt redskab, der kan afdække de personlighedsprofiler, I søger, og som kan spare jer for de helt unødvendige omkostninger, der er ved at ansætte den forkerte kandidat. 


Med programmet sikrer I jer en hurtig og effektiv afklaring af kandidaternes styrker, potentialer, udviklingsområder og eventuelle begrænsninger i forhold til den givne jobfunktion, I søger til. 


Når en test er gennemført, giver vi altid kandidaten en åben, klar og personlig tilbagemelding. Dette består i et dybdegående interview, baseret på resultaterne af den netop overståede test, som giver et klart billede af kandidatens personlighed, adfærd og færdigheder. I forhold til vores test program har Masen Consult en klar mission om, at alle deltagere/kunder får en grundig og brugbar feedback på HELE forløbet. 


Programmet bruges typisk i forbindelse med rekrutterings-processen, men tilbydes også som selvstændig ydelse, hvor vi kan hjælpe med at analysere personer, udpeget af virksomheden. 


Hos Masen Consulting er vi certificerede i People Test Systems’

anerkendte analyseværktøjer


- PTP (personlighedsanalyse)

- PTL (kognitiv analyse)

 
PTP - Personligheds- og adfærds test

’People Test Person’ (PTP) er en veldokumenteret personligheds- og adfærdstest, udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet med bidrag fra førende forskere og eksperter i psykometri og testudvikling. PTP kan du anvende på alle niveauer af organisationen, og den er ideel til formål som rekruttering, personlig udvikling, onboarding og som ledelsesværktøj.

 

PTP måler på 33 personlige egenskaber og tre unikke troværdighedsparametre. Det giver samlet et nøjagtigt og detaljeret billede af testpersonen, som kan bruges til at skabe nogle præcise hypoteser om dennes adfærd. Derudover kan de personlige egenskaber kombineres, så du kan få mere dybdegående informationer om testpersonens mere komplekse handlemønstre.

 

PTL - Intelligens- og færdigheds test

’People Test Logic’ (PTL) er en udvidet intelligenstest, som giver en detaljeret profil af testtagerens intelligens og logiske formåen inden for ni forskellige områder, samt giver en beregning af testpersonens intelligensscore. Den samlede intelligensscore giver et billede af, hvorvidt personen kognitivt ville kunne udføre opgaverne i et givet job problemfrit.


De ni forskellige områder siger noget om, hvor personen især adskiller sig fra andre kandidater. Den giver et mere nuanceret billede af personens færdigheder og intelligens samtidig med, at den afdækker personers evner inden for strategi og problemløsning.

unsplash