GENPLACERING / OUTPLACEMENT

Send godt videre skaber goodwill i organisationen


Hvis det bliver nødvendigt at afskedige en eller fleremedarbejdere, kan Masen Consulting's erfarne konsulenter, gennem en struktureret proces og aktiv sparring, hjælpe de opsagte kolleger hurtigt videre i deres arbejdsliv.

Det giver medarbejderen tryghed og sender et godt signal i organisationen, at der tages hånd om de kolleger, man desværre har måtte afskedige.

Vi sikre en positiv oplevelse!


Masen Consulting's genplaceringsprogram hjælper afskedigede medarbejdere til at finde en ny karrieremulighed, og det kan samtidig skabe mulighed forlidt goodwill i resten af organisationen oven på en trist afsked. 


Vores konsulent vil gennem hele processen hjælpe den afskedigede med at finde nye jobmuligheder. Sammen udarbejdes en aktivitetsplan, trænes i skrivning af CV og ansøgninger, der laves målsætning for ny stilling, og vi forestår interview træning og undervisning i brug af netværk.


Vores konsulenter vil desuden udarbejde en personvurdering/-analyse til den nye kommende kandidat. 


Programmet skal sikre en direkte og hurtig vej til nyt job for den afskedigede. Kommer vedkommende hurtigt i nyt job, vil det ofte have en positiv effekt på de ansatte, der har måttet sige farvel til en god kollega.Indimellem kan bad-will og frustration ligefrem vendes til goodwill i organisationen.Genplaceringsforløb

START

 • forventningsafstemning samt gennemgang af forløb
 • kandidatinterview
 • test og efterfølgende interview
 • gennemgang af proces fra start til slut før et nyt job er i mål
 • aktiviteter inden næste møde

1-2 UGER


 • netværk - hvem, hvordan, hvor
 • færdiggørelse af CV og ansøgning
 • vurdering af job muligheder
 • personlig aktivitetsplan
 • aktiviteter inden næste møde

3-4 UGER


 • interview træning
 • job søgnings pitch
 • forberedelse på "tricky" spørgsmål - løn, hvorfor dig, stærke sider, erfaring .....
 • aktiviteter inden næste møde

5-8 UGER


 • opfølgning på aktiviteter
 • sparring i forbindelse med interviews
 • iverse
 • aktiviteter inden næste møde

LØBENDE OPFØLGNING INDTIL ANSÆTTELSE I NY STILLING


 • sparring og træning i forbindelse med ansøgninger og interviews
 • 1 til 1 samt onlinesuppport gennem hele forløbet
 • vi følger altid medarbejderen indtil nyt job er på plads
unsplash