TRÆNING & PERFORMANCE

Forstå dig selv først, for at

kunne forstå andre!

Vi har udviklet forskellige sammenhængende workshops for virksomheder, hvor den røde tråd er at give alle involverede et stærkt værktøj og viden til et bedre samarbejde fremadrettet. Måden hvorpå vi gør dette, sker i stærk sammenhæng med at vi inddrager værktøjer som indledende tests, opgaver på dagen, samt sparring mellem os og jer.

Vi baserer vore resultater på viden og erfaringer. Derfor inddrager vi stærk litteratur på en forståelig måde og i øjenhøjde med vores kunder.

Træning og Performance er til stede for, at I kan vokse som organisation. 

Hvad er formålet med Masen Consult’s Træning og Performance? 

Vores workshop skal give et indblik i hvem du/I er som personer og hvad jeres preferencer er i jeres dagligdag. Der findes mange forskellige personlighedstyper og ingen er mere rigtig end andre, samt det altid er dig selv som vælger hvme du er. For os er det vigtigt at pointere, at du SELV bestemmer og er dig selv gennem hele forløbet. Hvis der arbejdes udfra f.eks. Jung's teorier så findes der ikke en god eller dårlig type. Og når vi arbejder med personlighedstests er det altid validerede systemer og materialer der bruges. Vores teorier er dokumenterede og det har vist brugbare resultater i mange forskellige virksomheder verden over.


For os handler det altid om at arbejde med de rette produkter udfra en given opgave!  


Idag tilbyder vi følgende workshops:

  1. Selvforståelse - forstå dig selv før du forstår andre
  2. Forstå din organisation - forståelse leder til bedre samarbejde
  3. Adfærdsforståelse - forstå egen adfærd i samarbejde med dine kolleger


Alle vores workshop er opbygget efter en skabelon som tager hensyn til den enkelte kunde og de muligheder der er. Det er en spændende og udbytterig blanding af teori og samarbejdsopgaver - mange af dem relaterer direkte til den hverdag man sidder i.


Kontakt os for at få et bud på hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation!