COACHING / MENTORING

EKSTERN SPARRING GIVER NYE INPUT TIL DAGLIGDAGEN!

I større virksomheder er det essentielt, at være opmærksom på eventuelle magtrelationer. Naturligt vil der opstå magtrelationer, som skal ses som en formel og helt legitim del af en organisationsstruktur. Magtrelationen kan dog skabe begrænsninger i forhold til dialogen imellem medarbejder og leder. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med konfliktsituationer, samarbejdsproblemer, karriereovervejelser eller i forbindelse med en MUS-samtale. I den forbindelse er vores individuelle Coaching Program for ledere og specialister ofte en kæmpe gevinst for virksomhederne. Hos Masen Consult, oplever vi i særdeleshed fordele som disse:

 

Fordele for virksomheden:

  • Der skabes en opfattelse af at organisationen, tager medarbejderens karriereovervejelser, udfordringer og andet seriøst!
  • Det skaber et tillidsforhold til og mellem ledere og medarbejdere.
  • Organisationen bliver mere attraktiv i forhold til at tiltrække potentielle medarbejdere, der ønsker at arbejde i en virksomhed med en åben og værdibaseret tilgang.

 

Yderligere ses det også, at det skaber bedre relationer indbyrdes i teamet. Professionel sparring udenfor egne rammer, hvor vi løser store og små problemstillinger, således at de ikke udvikler sig i virksomheden. Foregår ofte “one on one”, men kan bruges i større grupper hvor målet er et styrket samarbejde.

 

Fordele for medarbejderen:

  • Ved vores forløb skaber vi et forum hvor at han/hun bliver taget seriøst
  • Vi formår at få praktiseret HR strategien i virksomhedens dagligdag
  • Ved at bruge vores produkt inden for ”Coaching & Mentoring” har i som kunder altid muligheden for ekstern sparring
  • Vores ”One on One” tilgang giver lederen mulighed for et frirum i forhold til at reflektere og revurdere