STRATEGI UDVIKLING

Sometimes the essence of a strategy is choosing what NOT TO DO!

Mangler jeres virksomhed en klar strategi og handlingsplan for, hvordan i udvikler og vækster jeres virksomhed? Er der tvivl om hvilken retning i skal gå?

 

Så kontakt os og lad os hjælpe jer med, at sikre jer den rette viden til at træffe de rette strategiske beslutninger.

 

Masen Consult tilbyder et Strategi Udviklings forløb, hvor

formålet i høj grad er at få skabt et overblik over din

virksomheds muligheder og fremtid. Vi forsøger at skabe et

360° perspektiv for virksomheden, for at sikre en ens

reference ramme for hvordan virksomheden ser ud lige nu

- hvilket igen sikrer at alle beslutninger tages med ens udgangspunkt.


Flaskehalse i virksomheden bliver tydelige, analyseres og der kan efterfølgende handles hurtigt og i enighed.


En klar og målrettet strategi er essentiel for at kunne fremstå attraktiv og professionel overfor alle virksomhedens interessenter. Ofte ses det at mange virksomheder har en strategi, men at denne ikke er nedskrevet og derfor heller ikke formaliseret. Dette stemmer ikke overens med en eventuel forretningsplan, og derfor bliver det fulde potentiale ikke udlevet i det daglige arbejde og i de beslutninger der løbende træffes.


Det er problematikker som disse vores Strategi Udviklings program kan hjælpe med. Vi kan fører jeres virksomhed sikkert og professionelt gennem hele processen. Vi arbejder SAMMEN MED JER, og gør brug af en tæt

dialog under hele forløbet, så vores analyser finder de behov

der skal til for igen, at sikre vi har det rette beslutningrundlag.


Vi hjælper og sparrer under hele forløbet og sammen finder vi

frem til de tiltag der skal til nu og senere. Som en naturlig del

af forløbet følger vi jer de kommende måneder fremad og er

med til at sikre besltningerne gennemføres.


Hvad indeholder vores forløb?


 • Opstille en klar og fremadrettet strategi
 • Dybdegående ananlyse af virksomheden potentiale og nuværende status
 • Heldags program med deltagelse af medarbejdere som sikrer en fælles forståelse og referenceramme for ''tingenes tilstand''
 • Vi stiller de udfordrende spørgsmål der skal stilles
  • Vi udfordrer ”Vi plejer” og vil i stedet finde frem til de bedste og nye metoder
 • Vi engagerer og motiverer medarbejderne gennem forløbet
  • Vi involverer nøglepersoner, så det bliver jeres strategi!
 • Vi opstiller fælles mål på kort og lang sigt
 • VI HOLDER FAST I HELE PROCESSEN OG FØLGER OP